Håndbok Risikovurdering for dammer i Norge

ISBN 978-82-546-1007-7

Håndboken er utarbeidet som retningslinje for gjennomføring av risikovurderinger for norske dammer. Målgruppen for håndboken er først og fremst vassdragsteknisk ansvarlige (VTA). Avsnittene i hovedteksten om "Risikovurdering for dammer" og "Risikokommunikasjon og beredskap" har også dameierens ledelse som målgruppe.
Formålet med håndboken er å hjelpe fagpersoner i deres vurderinger av damsikkerhet og bidra til systematiske vurderinger. Håndboken er et supplement til eksisterende regelverk, veiledninger og retningslinjer.