Innhold

Hvorfor ikke avvikle hele ordningen slik noen foreslår?

Dette er en ordning som gir økt forbrukermakt og styrker konkurranseevnen til fornybar energi, sammenliknet med andre typer kraftproduksjon. Europeiske strømkunder ønsker ordningen og det er ingen tegn på at EU vil avvikle den. Ordningen er integrert i en rekke anerkjente internasjonale miljørapporteringsordninger som også anvendes av norske næringskunder. Dersom Norge skulle trekke seg ut av ordningen, ville det bare bety at norsk fornybarnæring overlot inntektene til andre land. Da er det bedre å jobbe for å forbedre ordningen slik at den blir klarere for kunden og fungerer godt sammen med klimakvotesystemet ETS.