Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

78 resultater

Type artikkel
Velg område
78 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, HMS

  Veileder for helikoptertransport

  Ettersom selskaper i kraftnæringen og bygg- og anleggsbransjen er de største kjøperne av innlandsflyginger med helikopter, har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for helikoptertransport.

 2. Fagartikkel, HMS

  Veileder for granskning av HMS-hendelser

  I Energi Norges strategidokument for HMS er det satt ambisiøse mål for reduksjon av arbeidsrelaterte skader i fornybarnæringen. For å oppnå dette trengs gode verktøy med blant annet velutviklede metoder for granskning av ulykker.

 3. Fagartikkel, HMS

  Kunnskap om strømulykker

  Kunnskap om ulykker og strømskader er viktig, både for å sikre rett behandling, og for å arbeide bedre med forebygging.

 4. Fagartikkel, HMS

  HMS eller SHA?

  Arbeidstilsynet har utarbeidet informasjon som forklarer forholdet mellom SHA-begrepet og det mer innarbeidede begrepet HMS.

 5. Fagartikkel, HMS

  Kraftnæringens HMS-visjon

  En visjon om null skader, samt konkrete mål for reduksjon av arbeidsskader og fraværsdager, er forankret i en egen bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen.

 6. Fagartikkel, Arbeidsrett og lønn

  Tariffavtaler

  Tariffavtaler er avtaler inngått mellom arbeidsgiver og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår. Det vil være Energi Norge som på vegne av medlemmene oppretter slike avtaler i forståelse med bedriftene.

 7. Fagartikkel, Arbeidsrett og lønn

  Forhandlingsprosessen til Energioverenkomsten

  Energioverenskomsten er tariffavtalen mellom El & IT Forbundet og Energi Norge. Det er en rammepreget avtale, men med en del bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

 8. Fagartikkel, Fornybar produksjon

  Informasjonsmateriell om vannkraft

  Energi Norge har i samarbeid med medlemsbedrifter, utarbeidet brosjyrer og en bok som beskriver vannkraftens rolle i det norske samfunnet. Materiellet som fremhever vannkraftens fordeler og gir oversikt over norsk kraftproduksjon.