Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

77 resultater

Type artikkel
Velg område
77 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Norge som verdens første fullelektrifiserte samfunn i 2050

  Fornybarnæringen har oppsummert sine mål og visjoner for 2050 i et nytt veikart som vil fungere som innspill til regjeringens kommende strategi for grønn konkurransekraft.

 2. Fagartikkel

  Sikkerhetskompetanse på IKT i kraftnæringen

  På bakgrunn av avdekket avvik i IKT-sikkerhet og sikring av driftskontrollsystemer i kraftnæringen, har NVE tatt initiativ til et toårig samarbeid med akademia og bransjeforeninger for å få til et kompetanseløft innen IKT-sikkerhet i bransjen.

 3. Fagartikkel

  Forskning: Status for informasjonssikkerhet i energiforsyningen

  Energi Norge deltar i referansegruppen for forskningsprosjektet "Informasjonssikkerhetstilstanden i energiforsyningen", som har som formål å undersøke sikkerhetstilstanden i norsk energiforsyning for elkraft og fjernvarme.

 4. Fagartikkel

  IKT-nettverk

  Vil du diskutere utfordringene og mulighetene som digitaliseringen fører med seg med andre aktører i kraftnæringen? Bli med i vårt IKT-nettverk!

 5. Fagartikkel

  Hvorfor må digitalisering tas på alvor?

  Robotisering, algoritmer, kunstig intelligens, big data og digital sårbarhet er fremmedord for mange, men dette er faktisk virkeligheten – som også kraftnæringen må forholde seg til.

 6. Fagartikkel, Strømmarked

  Juridisk rådgivning

  Her finner du en rekke juridiske dokumenter som du som medlem kan logge inn og benytte deg av.

 7. Fagartikkel, Strømnett

  Skogrydding

  NVE har i løpet av de siste par årene arbeidet spesielt med problematikk knyttet til trefall, og de virkninger dette har for kraftforsyningen i Norge.

 8. Fagartikkel, Skatt og økonomi

  Endringer i de konsesjonsbaserte ordninger

  I energimeldingen, Kraft til endring, som ble lagt fram i april, foreslår Olje- og energidepartementet at en ekspertgruppe skal gi anbefalinger om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift for vannkraft.