Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

83 resultater

Type artikkel
Velg område
83 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel

  Hvorfor må digitalisering tas på alvor?

  Robotisering, algoritmer, kunstig intelligens, big data og digital sårbarhet er fremmedord for mange, men dette er faktisk virkeligheten – som også kraftnæringen må forholde seg til.

 2. Fagartikkel, Strømmarked

  Juridisk rådgivning

  Her finner du en rekke juridiske dokumenter som du som medlem kan logge inn og benytte deg av.

 3. Fagartikkel, Strømnett

  Skogrydding

  NVE har i løpet av de siste par årene arbeidet spesielt med problematikk knyttet til trefall, og de virkninger dette har for kraftforsyningen i Norge.

 4. Fagartikkel, Skatt og økonomi

  Endringer i de konsesjonsbaserte ordninger

  I energimeldingen, Kraft til endring, som ble lagt fram i april, foreslår Olje- og energidepartementet at en ekspertgruppe skal gi anbefalinger om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift for vannkraft.

 5. Fagartikkel, Skatt og økonomi

  Økonomi i næringen

  Fornybarnæringen er en viktig bidragsyter til økonomien i norske kommuner og fylkeskommuner.

 6. Fagartikkel, Fornybar produksjon

  Fjernvarme – utnytter ressurser som er til overs

  Fjernvarme og -kjøling er energi som transporteres som varmt vann, og som brukes til oppvarming av bygg og tappevann. Det produseres i overkant av 5 TWh fjernvarme i Norge, og mer enn halvparten er produsert ved hjelp av gjenvunnet varme.

 7. Fagartikkel, Rekruttering og kompetanse

  Lærlingløftet

  Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune må kunne tilby lærlingplasser.

 8. Fagartikkel, Rekruttering og kompetanse

  NHOs kompetansebarometer 2016

  NHO kompetansebarometeret legges frem hvert år. Kompetansebarometeret kartlegger alle NHOs virksomheter og hvilke behov for kompetanse de har.

 9. Fagartikkel, Rekruttering og kompetanse

  SSB-rapport: Sysselsatte i næringen

  Energi Norge bestiller en rapport annet hvert år fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som beskriver sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet.