Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

56 resultater

Type artikkel
Velg område
56 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Strømnett

  Smarte nett

  Energi Norge ønsker å være en pådriver for videreutvikling av dagens distribusjonsnett, der bransjen tar i bruk ny teknologi i stor skala for å utvikle et smartere og mer kostnadseffektivt distribusjonsnett.

 2. Fagartikkel, Strømnett

  Det Lokale Eltilsyn (DLE)

  Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

 3. Fagartikkel, Strømnett

  Ledninger i og over vei

  Samferdselsdepartementet vedtok den såkalte Graveforskriften, som omfatter planlegging, bygging og vedlikehold av alle ledningsanlegg over, under og langs eksisterende norske riksveier, høsten 2013.

 4. Fagartikkel, Strømnett

  Priser og avtaler om fellesføring

  Energi Norge, KS Bedrift og Telenor ble i 2019 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap.

 5. Fagartikkel, Strømnett

  Leveringskvalitet og utfordrende elektriske apparater

  De gjeldende forskriftene om leveringskvalitet ble fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2012. Energi Norge mener NVE har klart å finne en god balanse mellom næringshensyn og stadig større forventninger om leveringskvalitet i samfunnet.

 6. Fagartikkel, Strømnett

  Nettleie og vilkår

  Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for både forbruker- og næringskunder. Du finner avtalene under.

 7. Fagartikkel, Strømnett

  Rettigheter til grunn

  Hovedverdien i energiselskapene knytter seg til store mengder infrastruktur plassert på annen manns grunn. Det er derfor avgjørende at retten til drift av strømnettet er sikret på gode vilkår.

 8. Fagartikkel, HMS

  Veileder for kjentmenn

  Energi Norge har utarbeidet en veileder om bruk av kjentmenn i bedriftenes brannberedskap.

 9. Fagartikkel, HMS

  Veileder for helikoptertransport

  Ettersom selskaper i kraftnæringen og bygg- og anleggsbransjen er de største kjøperne av innlandsflyginger med helikopter, har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for helikoptertransport.

 10. Fagartikkel, HMS

  Veileder for granskning av HMS-hendelser

  I Energi Norges strategidokument for HMS er det satt ambisiøse mål for reduksjon av arbeidsrelaterte skader i fornybarnæringen. For å oppnå dette trengs gode verktøy med blant annet velutviklede metoder for granskning av ulykker.