Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

78 resultater

Type artikkel
Velg område
78 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Fornybar produksjon

  Vindkraft - et stort potensial i Norge

  Landbasert vindkraft en av de viktigste fornybarteknologiene i verden. I Norge utgjør vindkraftproduksjon så langt bare en liten del av landets totale fornybarproduksjon.

 2. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Grønn vekst

  Grønn vekst er regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og skal se på hva som må til for den grønne omstillingen fram mot et lavutslippssamfunn.

 3. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energimerking av bygninger

  Energimerking av bygninger skal bidra til økt informasjon om byggets energibruk og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger.

 4. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet for økt verdiskaping

  Norsk vannkraft har lagt grunnlaget for en verdensledende kraftintensiv industri innen aluminium, treforedling, ferrolegeringer og silisium. Tilgang til strøm fra fornybare kilder til konkurransedyktige priser kan også framover gi grunnlag for etablering av kraftintensive virksomheter i Norge.

 5. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Lokal energiproduksjon eller energi fra nettet

  Noen byggeiere og utbyggere velger i dag solenergi montert på taket for å få bedre energimerke og for å redusere klimagassutslipp – har det noen betydning?

 6. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Utslippsfaktorer for elektrisitet og fjernvarme

  Klimagassutslipp kommer fra produksjon av materialer og fra bruk av energi. Det er betydelige diskusjoner rundt hvilke utslippsfaktorer man skal bruke når man skal regne på klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet og fjernvarme.

 7. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet – en del av klimaløsningen

  For å nå langsiktige klimamål må bruken av fossil energi reduseres. Et første skritt i riktig retning er å erstatte fossil energibruk hos den enkelte bruker med energi som ikke fører til utslipp av CO2.

 8. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrifisering av transport

  Transportsektoren står for rundt 30 prosent av alle CO2-utslipp i Norge og omfattes ikke av EUs kvotehandelssystem. Det blir derfor helt nødvendig å gjennomføre betydelige tiltak innenfor denne sektoren for å redusere klimagassutslippene i Norge.

 9. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energieffektivisering

  Energieffektivisering er en viktig del av energipolitikken fordi enhver produksjon av energi medfører kostnader – også for miljøet.

 10. Fagartikkel, Fornybar produksjon

  Vannkraft - så mye mer enn strøm

  Vannkraften har vært en bærebjelke i det norske samfunnet siden elektrifiseringen startet på slutten av 1800-tallet. Utnyttelse av vannressurser over hele landet la grunnlaget for kraftforsyning og et norsk industrieventyr, både i byene og i distriktene.