Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

81 resultater

Type artikkel
Velg område
81 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet for økt verdiskaping

  Norsk vannkraft har lagt grunnlaget for en verdensledende kraftintensiv industri innen aluminium, treforedling, ferrolegeringer og silisium. Tilgang til strøm fra fornybare kilder til konkurransedyktige priser kan også framover gi grunnlag for etablering av kraftintensive virksomheter i Norge.

 2. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Lokal energiproduksjon eller energi fra nettet

  Noen byggeiere og utbyggere velger i dag solenergi montert på taket for å få bedre energimerke og for å redusere klimagassutslipp – har det noen betydning?

 3. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Utslippsfaktorer for elektrisitet og fjernvarme

  Klimagassutslipp kommer fra produksjon av materialer og fra bruk av energi. Det er betydelige diskusjoner rundt hvilke utslippsfaktorer man skal bruke når man skal regne på klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet og fjernvarme.

 4. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet – en del av klimaløsningen

  For å nå langsiktige klimamål må bruken av fossil energi reduseres. Et første skritt i riktig retning er å erstatte fossil energibruk hos den enkelte bruker med energi som ikke fører til utslipp av CO2.

 5. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrifisering av transport

  Transportsektoren står for rundt 30 prosent av alle CO2-utslipp i Norge og omfattes ikke av EUs kvotehandelssystem. Det blir derfor helt nødvendig å gjennomføre betydelige tiltak innenfor denne sektoren for å redusere klimagassutslippene i Norge.

 6. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energieffektivisering

  Energieffektivisering er en viktig del av energipolitikken fordi enhver produksjon av energi medfører kostnader – også for miljøet.

 7. Fagartikkel, Fornybar produksjon

  Vannkraft - så mye mer enn strøm

  Vannkraften har vært en bærebjelke i det norske samfunnet siden elektrifiseringen startet på slutten av 1800-tallet. Utnyttelse av vannressurser over hele landet la grunnlaget for kraftforsyning og et norsk industrieventyr, både i byene og i distriktene.

 8. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Norske klimamål

  I 2015 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra innen 2030 – i samarbeid med EU-landene.

 9. Fagartikkel, Strømnett

  Konsesjonsprosesser for nett

  Konsesjonsprosessen for nett er viktig for hvor raskt en får bygget ut nettet og dermed hvor raskt ny produksjon og andre kunder blir knyttet til nettet.

 10. Fagartikkel, Strømnett

  Plusskunder

  Sluttbrukeren er i ferd med å få en viktigere rolle i kraftsystemet. De kundene som bidrar med egenprodusert overskuddsstrøm inn i nettet kalles plusskunder.