Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

81 resultater

Type artikkel
Velg område
81 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Strømmarked

  Opprinnelsesgarantier

  Alle Energi Norges medlemmer tilbyr kraftavtaler med opprinnelsesgarantier. Kundene kan frivillig velge å kjøpe en kraftavtale med opprinnelsesgarantier og vite at betalingen for strømmen går til produksjon av fornybar kraft.

 2. Fagartikkel, Strømmarked

  Hvordan forstå strømregningen

  Strømregningen består av tre ulike deler. Kraftkostnader (strøm), nettleie og avgifter til staten.

 3. Fagartikkel, Strømmarked

  Kraftleverandør

  En kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. I Norge kan kundene fritt velge hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe kraften fra.

 4. Fagartikkel, Strømmarked

  Hvorfor svinger strømprisen?

  Vi har felles strømmarked i Norden, og kraftproduksjonen i Norge er nær 100 prosent fornybar og basert på vannkraft og noe vind. Mengden kraft som produseres i Norge er svært avhengig av vær og vind.

 5. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Regelverk for klimagassutslipp utenfor ETS

  EU har et mål om redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 1990 – 2030. For å få til dette har de etablert et kvotesystem (ETS) for punktkilder slik som industri og kraftproduksjon.

 6. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Global klimapolitikk

  FNs klimakonvensjon (United Nations Framework Convention on Climate Change) ble vedtatt i 1992. Den utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid.

 7. Fagartikkel, Fornybar produksjon

  Vindkraft - et stort potensial i Norge

  Landbasert vindkraft en av de viktigste fornybarteknologiene i verden. I Norge utgjør vindkraftproduksjon så langt bare en liten del av landets totale fornybarproduksjon.

 8. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Grønn vekst

  Grønn vekst er regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og skal se på hva som må til for den grønne omstillingen fram mot et lavutslippssamfunn.

 9. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energimerking av bygninger

  Energimerking av bygninger skal bidra til økt informasjon om byggets energibruk og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger.