Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

198 resultater

Type artikkel
Velg område
198 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett, Forskning

  Oppfordrer bransjen til fellesfinansiert forskning

  En lønnsom og fremtidsrettet fornybarnæring forutsetter mer forsking og innovasjon. Energi Norge jobber aktivt med å samle bransjen gjennom felles søknader til forskningsrådet.

 2. Nyhet, Strømnett

  Skeptisk til å utsette nettleien

  Statnett vil gi strømforbrukerne en betalingsutsettelse på nettleien i 2021 for å hjelpe dem som sliter økonomisk som følge av korona. Energi Norge mener tiltaket er lite treffsikkert og kan skape større problemer for de samme kundene senere.

 3. Nyhet, Strømnett

  Lave overføringskapasiteter gir samfunnsøkonomiske tap

  Kombinasjonen av sterk hydrologi og lave overføringskapasiteter har gitt svært lave kraftpriser første halvår 2020. Dette fører til store samfunnsøkonomiske kostnader. Energi Norge peker på bedre koordinering mellom transmisjonsnettoperatørene i Norden, samfunnsøkonomiske vurderinger og transparens i prosessene som mulige tiltak.

 4. Nyhet, Strømnett, Strømmarked

  Gjennomfaktureringsordningen på høring

  Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har nå lagt ut en høring om gjennomfaktureringsordningen. Målet er å forbedre dagens modell på flere områder.

 5. Nyhet, Strømnett

  Funksjonelt skille og krav til ledelse i nett er vedtatt

  Olje- og energidepartementet har nylig fastsatt endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet. Endringene trer i kraft 1. januar 2021, og klargjør blant annet reglene om funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

 6. Nyhet, Strømnett

  Beste praksis for nettilknytning er lansert

  For at Norge skal redusere sine klimagassutslipp må vi bruke mer strøm til transport av mennesker og varer. Bedre dialog og tidlig involvering er nøkkelen til å lykkes med elektrifiseringen. I dag lanserer Energi Norge sin beste praksis-veileder for nettilknytning.

 7. Nyhet, Strømnett

  Nettselskap med fleksible kunder må sjekke kontraktsvilkårene

  Ordningen med særskilt tariff for fleksibelt forbruk i transmisjonsnettet skal fases ut fra 2022. Nå må nettselskap med forbrukere på utkoplbar tariff sjekke kontraktsvilkårene overfor egne kunder.

 8. Nyhet, Strømnett

  Energi Norge lanserer beste praksis-veileder for nettilknytning

  Fredag 26. juni lanserer Energi Norge beste praksis-veileder for nettilknytning. Veilederen vil bidra til bedre samspill mellom kundene og nettselskapene. Det er helt avgjørende for at Norge skal lykkes med elektrifiseringen av samfunnet.

 9. Nyhet, Strømnett

  Endringer i Statnetts tariffmodell for 2021

  Statnett utsetter avviklingen av en egen tariff for fleksibelt forbruk (UKT) til 2022, og kommer dermed fornybarnæringen noe i møte. Energi Norge er likevel bekymret for konsekvensene.

 10. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, HMS

  NVE-forslag er krevende å gjennomføre

  NVEs forslag til endringer i kraftberedskapsforskriften vil kunne bidra til et sikrere kraftsystem. Energi Norge er positive til intensjonen i forslaget, men mener at et obligatorisk krav om bakgrunnssjekk vil bli krevende å gjennomføre.